Siste oppdatering

Focus RAT2020, 2021 og 2022

Gjeldene versjon for programmene er

Focus RAT 2020  20.15

Focus RAT 2021 21.8

Focus RAT 2022 22.1

Versjonen ble sluppet 10.05.2021

Endringer i versjonen :