Bøyelister på BVBS format

Denne funksjonen eksporterer valgt armering til BVBS(Bundesvereinigung Bausoftware) format.

Obs I dagens versjon av BVBS er det noen små begrensninger i hva vi kan eksportere.

Vi følger i hovedsak V3.0 av BVBS med følgende unnatak:

  • BFAU blokken - avstandblokk Det er usikkert hvordan vi skal sikre korrekt oppførsel til BVBS fra Revit på denne. Derfor er den utelatt i V1 av BVBS eksporten.
  • A - Blokken - av samme grunn som BFAU, er denne blokken ikke implementer.
  • BFGT - Chair mesh rebar/bur armering. Denne blokken er ikke inkludert grunnet usikkerhet i måten man skal modellere dette i Revit.
  • BVBS informasjon legges ikke på hvert armeringssett som egenskapinformasjon. Dette er fordi hver eksport er linket til et posiosjonsnummer, ikke bare enkle armeringssett. Det er et arbeid igang i BuildingSmart Norge rundt IFC/BVBS. Ettersom vi ser hvordan dette arbeidet skrider frem, så skal vi vurdere hvordan løsningen på dette gjøres i RAT.
  • "Free Form Rebar" i Revit har noen begrensninger i form av at armeringen ikke "sier fra" at den er 3D eller ikke, derfor er den i versjon forsøkt eksportert som BF2D. Dette kan gi noe svakheter, men vi arbeider med en løsning som skal ta hånd om dette. Dette gjelder bare "Free form" som er en reel 3D form. (som endre seg i mer en 1 plan)