Bøyeliste fra rapportmal

Denne funksjonen generer bøyeliste for valgt eller all armering i prosjektet. Bøyelisten vises som en rapport og er mulig å skrive ut eller lagre som PDF-, Word- eller Excel-dokument.

Merk Det er kun mulig å lage bøyeliste for armering av typen Structural Rebar og Rebar In System. Den genererte bøyelisten vises i Microsoft Report Viewer. Denne installeres sammen med RAT dersom den ikke finnes fra før.