Oppdater rom

Denne funksjonen oppdaterer rom i prosjektet.

Informasjonen som oppdateres er blandt annet ulike arealer, antall av elementer i rommet og dagslysberegning. Informasjonen skrives til Focus-parametere på rommet. Mangler prosjektet disse, vil funksjonen selv legge til det den trenger.

Ønsker man å klarkjøre for eksempel en mal til å brukes med oppdater rom, kan man legge til parameterene selv ved å bruke funksjonen: Parameter håndtering.