Kalkuler Dagslys

Denne funksjonen oppdaterer rom-parametere tilknyttet dagslysberegning. Resultatet avhenger av hvilken teknisk forskrift man velger å bruke. Funksjonen støtter både TEK10 og TEK17.

Informasjonen skrives til Focus-parametere på rommet. Mangler prosjektet disse vil funksjonen selv legge til det Parameter håndtering.

Ønsker man å klarkjøre for eksempel en mal til å brukes med kalkuler dagslys, kan man legge til parameterne selv ved å bruke funksjonen: Parameter håndtering